Renovacijskih del na spletni strani sicer ni, za neugodnost pa se vseeno opravičujem. Dobesedno neznam htmlja lmao.

Ojoj

Veliko je potrebno znati za minimalne standarde. V naslednjih praih odstavkih bodo tabele in zapiski za nemscina test.

Izvirni dokumenti so na voljo tu.

Gole besede

Test vsebuje besedišče 9. poglavja.

SAMOSTALNIKI

das Pronomen deutsches Wort prevod
die Umschulung prekvalifikacija
der Schlüssel ključ
die Zukunft prihodnost
das Ausbildung šolanje
die Ausbildung izobrazba
die Bewerbung prijava/prošnja
der Erfolg uspeh
das Gebäude stavba
das Gerät naprava
die Stelle mesto
die Berufsschule poklicna šola
der Läden trgovina
der Angestellter uslužbenec
der Angang začetek
der Betrieb podjetje
der Altenpfleger negovalec
die (Deutsch)Kenntnisse znanje (nemščine)
die Flexibilität prilagodljivost
die (Team)Fähigkeit ()zmožnosti
der PKW / Personenkraftwagen osebni avtomobil
der Schichtdienst služba v izmenah
das Wochenende vikend
die Aufgabe naloga
die Handel trgovina
der (Ausbildung) Abschluss Zaključitev (izobrazbe)
die Chance možnost
die Sozialleistung socialni prispevek
die Maurer zidar
der (Berufs)Anfänger (delavec)začetnik
die Baustelle gradbišče
der Führerschein vozniško dovoljenje
die Vollzeit poln delavni čas
die Tätigkeit dejavnost
die Qualifikation kvalifikacija
die Besprechung sestanek
die Nachricht sporočilo

GLAGOLI

 
deutsches Wort prevod
machen delati
aufstehen vstati
jobben biti začasno zaposlen
eröffnen odpreti/začeti
mitmachen sodelovati
suchen iskati
übernehmen prevzeti
angekommen prispeti
wissen vedeti
dauern trajati
hinterlassen pustiti