Privzeti prehod na f0/0 nastavite:

Router0>enable
Router0#configure terminal
Router0 (config)#ipv6 unicast-routing
Router0 (config)#interface <interface>
Router0 (config-if)#ipv6 enable
Router0 (config-if)#ipv6 address <default gateway ipv6 naslova in maska /neki>
Router0 (config-if)#exit


Nastavitve za dinamično usmerjanje RIPng na Router0:

Router0>enable
Router0#configure terminal
Router0 (config)#ipv6 unicast-routing
Router0 (config)#interface <interface>
Router0 (config-if)#ipv6 rip Router0 enable
Router0 (config)#exit
Router0 (config)#interface f0/1
Router0 (config-if)# ipv6 rip Router0 enable
Router0 (config)#exit


OSPFv3

Router0>enable
Router0#configure terminal
Router0 (config)#ipv6 unicast-routing
Router0(config)#ipv6 router ospf 1
Router0(config-rtr)#router-id 1.1.1.1 (nasledn router bo meu 1.1.1.2)

Router0 (config)#interface <interface>
Router0 (config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 (to je isto za use)
Router0 (config)#exit


statično usmerjanje za vsako od omrežij, ki ni priklopljeno na Router0. 

Router0>enable
Router0#configure terminal
Router0(config)#ipv6 route <eno od omrežij, ki se ne dotika routerja> <omrežje skozi katero bo šlo + naslednji skok> (npr: ABCD:12:3::2<- ta 2 je skok)
Router0 (config)#ipv6 route ABCD:3234:FFEE::/48 ABCD:1234:FFEE::2 
Router0 (config)#ipv6 route ABCD:4234:FFEE::/48 ABCD:1234:FFEE::2

VLAN

Switch>
Switch> enable
Switch#
Switch # configure terminal
Switch(config)#
Switch(config)# vlan <št. VLAN>		(<= ukaz za nastavitev VLAN; npr. VLAN 10)
Switch(config-vlan)# 				(<= preidemo v ukazni način VLAN) 
Switch(config-vlan)# name <ime VLAN>	(<= poimenujemo VLAN, npr. name administracija)
Switch(config-vlan)# exit			(<= zapustimo konfiguracijo VLAN)

Za določanje posameznih vmesnikov določenim omrežjem VLAN se uporabljajo naslednji ukazi: 
Switch>
Switch> enable
Switch#
Switch # configure terminal
Switch(config)#
Switch(config)# interface <št. vmesnika>	(<= ukaz za izbiranje Ethernet vmesnika na stikalu; npr. fastEthernet 0/1)
Switch(config-if)# 				(<= preidemo v ukazni način INTERFACE) 
Switch(config-if)# switchport mode access 	(<= določimo tip vmesnika kot dostopovni vmesnik, namenjen priključitvi končnih naprav, npr. računalnikov)
Switch(config-if)# switchport access vlan <VLAN ID> 	(<= določimo pripadnost tega vmesnika VLAN s številko <VLAN ID>, npr. switchport access vlan 10)

Za določanje povezovalnega vmesnika »trunk« med dvema stikaloma se uporabljajo naslednji ukazi: 
Switch>
Switch> enable
Switch#
Switch # configure terminal
Switch(config)#
Switch(config)# interface <št. vmesnika>	(<= ukaz za izbiranje vmesnika Ethernet na stikalu; npr. fastEthernet 0/1)
Switch(config-if)# 				(<= preidemo v ukazni način INTERFACE) 
Switch(config-if)# switchport mode trunk 	(<= določimo tip vmesnika kot povezovalni vmesnik »trunk«, namenjen povezavi več stikal med seboj in izmenjavi prometa vseh VLAN)

Router>
Router > enable
Router #
Router # configure terminal
Router (config)#
Router (config)# interface <št. vmesnika>	(<= ukaz za izbiro Ethernet vmesnika na usmerjevlaniku; npr. fastEthernet 0/1; tukaj zdaj ne nastavimo ip naslova; omogočimo pa da je aktiven)
Router (config)# no shutdown
Router (config)#interface fastEthernet 0/1.<št.Vlan>
Router (config-subif)#encapsulation dot1q <št.Vlan>
Router (config-subif)#ip address <ip številka (default gateway)> <maska omrežja>