II. Sodelovanje in konfliktiVsebina

1 Druga svetova vojna 2

1.1 Vzroki 2

1.2 Potek 2

1.2.1 Vojna na Pacifiku 2

1.2.2 Trojni pakt 3

1.2.3 Atlantska listina 3

1.3 Trpljenje civilnega prebivalstva 3

1.4 Odziv prebivalstva: kolaboracija in odporništvo 3

1.5 Vojna in tehnologija 4

1.6 Konec vojne: Atomska doba 4

2 Obračun s poraženci 4

3 Organizacija združenih narodov: OZN 4

4 Bipolarni svet 5

5 Oblikovanje zahodnega bloka 5

6 Sovjetizacija vzhodne evrope 5

7 Evropska krizna žarišča 5

7.1 Avstrijsko vprašanje 5

7.2 Tržaško vprašanje 5

7.3 Destalinizacija 6

8 Povezovanje zahodne evrope 6

9 Tretji svet 6

9.1 Gibanje neuvrščenih 6

10 Popuščanje napetosti 7

11 Gospodarski razvoj 7

12 Popularna kultura 7

13 Zaton hladne vojne 7

14 Padec komunizma 7

15 Vojne v nekdanji Jugoslaviji 7

16 Konec dveh Evrop? 8

17 Terorizem 81Druga svetova vojna

1.1Vzroki

1.2Potek

1.2.1Vojna na Pacifiku

1.2.2Trojni pakt

1.2.3Atlantska listina

1.3Trpljenje civilnega prebivalstva

1.4Odziv prebivalstva: kolaboracija in odporništvo

1.5Vojna in tehnologija

1.6Konec vojne: Atomska doba

2Obračun s poraženci

3Organizacija združenih narodov: OZN

4Bipolarni svet

5Oblikovanje zahodnega bloka

6Sovjetizacija vzhodne evrope

7Evropska krizna žarišča

7.1Avstrijsko vprašanje

7.2Tržaško vprašanje7.3Destalinizacija

8Povezovanje zahodne evrope

9Tretji svet

9.1Gibanje neuvrščenih

10Popuščanje napetosti

11Gospodarski razvoj

12Popularna kultura

13Zaton hladne vojne

14Padec komunizma

15Vojne v nekdanji Jugoslaviji16Konec dveh Evrop?

17Terorizem